Mission och vision

Framtidens kompetensmatchning.

Arbetstagare och arbetsgivare möts i realtid.

TwX är ett svenskt IT-bolag som främjar svensk och nordisk arbetsmarknad.